Design Thinking apuna business idean validoinnissa

Sain kesäkuun alussa entisiltä työkavereiltani Noora Holmströmiltä, Mona Koskiselta, Joonas Pihlajamaalta ja Samuli Paavilaiselta mielenkiintoisen yhteydenoton. Tiimi oli osallistunut Sitran järjestämään Ratkaisu 100 –kilpailuun, jossa tavoitteena on kehittää ratkaisu, joka mahdollistaa osaamisen ja kykyjen paremman tunnistamisen ja hyödyntämisen maailmassa, jossa ihmiset ja tieto liikkuvat entistä enemmän maasta toiseen.

Tiimi oli jo tässä vaiheessa vakuuttanut digitaalisella vertaismentorointi-ideallaan ja oli valikoitunut yli 230 tiimin joukosta 15 parhaan joukkoon. Tässä vaiheessa oli aika siirtää idea paperilta käytäntöön, tehdä prototyyppi ja testata palvelun logiikkaa oikeilla käyttäjillä.

Muotoiluprosessin kautta toimivaksi prototyypiksi

Digitaalisten palveluiden kohdalla muotoilu ei tarkoita pelkästään ulkoasua. Palvelun pitää myös toimia ja tuntua kokemuksena hyvältä. Luontevin tapa etenemiselle olikin työssäni käyttämä Design Thinking –malli. Design Thinking voidaan nähdä johdonmukaisena muotoiluprosessina, johon kuuluu niin empatiaa, määrittelyä, ideointia, prototypointia kuin testaustakin. Suunnittelun keskiössä on aina palvelun loppukäyttäjä.


Suunnitteluprosessin aluksi valitsimme keskeisimmät haasteet sekä toiminnallisuudet, joita halusimme käyttäjillä testauttaa. Näitä olivat muun muassa helppo käyttöönotto, mentorien ja aktorien erilaiset käyttötarpeet ja profiilit sekä itse mentorointi digitaalisessa ympäristössä.

Alun empatiavaiheessa pyrittiin ymmärtämään loppukäyttäjän ongelmat ja reunaehdot mahdollisimman perinpohjaisesti. Tämän vaiheen kautta pääsimme kiinni käyttäjäpolkujen luomiseen, jota seurasi applikaation rautalankamalli ja toiminnallisuuksien ideointi. Rakenteen rinnalla loimme myös helposti lähestyttävän ja rennon ilmeen palvelulle.

Kun palvelun flowt olivat selvillä aloimme työstää protyyppiä ja sovittaa palvelua Mentorist-
brändin mukaiseksi. Yksityiskohtia testattiin ja hiottiin koko prototypoinnin ajan.

Nopeasti kohderyhmän testattavaksi

Käyttäjätestaukseen prototyyppi pääsi Porin Suomi Areenassa heinäkuussa. Applikaatio sai ständillä varsin positiivisen vastaanoton potentiaaliselta käyttäjäkunnalta.

”Erityisesti pidin tästä Mentorist.it:n vertaismentoroinnin ratkaisusta, koska siinä oli sellaista pyyteetöntä auttamista toisia kohtaan”, Michelle Suni kertoo.
– ratkaisu100.fi

”Erilaiset alustat ja sovellukset vaikuttivat tosi käytettäviltä. Kolme joukkuetta jäi mieleen. LifeLearn, Tsampo ja Mentorist.it”, toteaa Hermanni Arponen
– ratkaisu100.fi

Kokonaisuudessaan Mentorist-palvelun muotoilu ideasta konseptin kautta prototyypiksi kesti neljä viikkoa. Puolet ajasta käytettiin konseptin hiomiseen, sillä laadukas konsepti on ydin, jonka päälle suunnittelu ja kiehtova käyttökokemus on mahdollista rakentaa.

”Lassen tekemästä työstä on ollut merkittävästi apua kun olemme esitelleet ideaa eri sidosryhmille. Sen lisäksi, että tehty proto tuo konkretiaa kalvoshow’n rinnalle, on Lassen tuottama visuaalinen jälki ihan huikean hienoa.”, koko Mentoristit-tiimi kiittelee.

Yleisesti voidaan todeta, että business idean validointi Design Thinking –mallilla on nopeaa ja kustannustehokasta. Prototypointi vaiheesta voidaan aina palata takaisin ideointiin, jos jokin asia ei toimi halutulla tavalla. Käyttäjätestauksen kautta tullut palaute taas toimii hyvänä pohjana päätöksenteolle; onko ideassa potentiaalia oikeaksi tuotteeksi vai hylätäänkö se ja testataan seuraavaa ideaa.

Elo-syyskuussa tiimi kokoaa vielä loppuraportin tuomariston arvioitavaksi ja marraskuun puolessa välissä tiedämme, onko mentoristien idea se kaikkein kirkkain timantti. Niin tai näin, se on varmaa että kysyntää tälle idealle tulee olemaan.

Kirjoittaja,

Lasse Linna
UX/UI Designer, Houston Inc.