Design Thinking apuna business idean validoinnissa

Sain kesäkuun alussa entisiltä työkavereiltani Noora Holmströmiltä, Mona Koskiselta, Joonas Pihlajamaalta ja Samuli Paavilaiselta mielenkiintoisen yhteydenoton. Tiimi oli osallistunut Sitran järjestämään Ratkaisu 100 –kilpailuun, jossa tavoitteena on kehittää ratkaisu, joka mahdollistaa osaamisen ja kykyjen paremman tunnistamisen ja hyödyntämisen maailmassa, jossa ihmiset ja tieto liikkuvat entistä enemmän maasta toiseen.

Tiimi oli jo tässä vaiheessa vakuuttanut digitaalisella vertaismentorointi-ideallaan ja oli valikoitunut yli 230 tiimin joukosta 15 parhaan joukkoon. Tässä vaiheessa oli aika siirtää idea paperilta käytäntöön, tehdä prototyyppi ja testata palvelun logiikkaa oikeilla käyttäjillä.

Muotoiluprosessin kautta toimivaksi prototyypiksi

Digitaalisten palveluiden kohdalla muotoilu ei tarkoita pelkästään ulkoasua. Palvelun pitää myös toimia ja tuntua kokemuksena hyvältä. Luontevin tapa etenemiselle olikin työssäni käyttämä Design Thinking –malli. Design Thinking voidaan nähdä johdonmukaisena muotoiluprosessina, johon kuuluu niin empatiaa, määrittelyä, ideointia, prototypointia kuin testaustakin. Suunnittelun keskiössä on aina palvelun loppukäyttäjä.


Jatka lukemista ”Design Thinking apuna business idean validoinnissa”